Nomas reforma 2022

Piespiedu nomas reforma 2022

Visiem piespiedu dalītā īpašuma gadījumiem par zemes lietošanu būs vienāds nomas likumiskais maksājums – 4% gadā no zemes kadastrālās vērtības. No 2022. gada 1. janvāra šādā apmērā būs jāmaksā par zemi dalītā īpašuma gadījumos, kuros pušu attiecības neregulē spēkā esošs nomas līgums vai tiesas spriedums.

Jaunās nomas maksas ieviešanai paredzēts viena gada pārejas periods, ja zemes īpašniekam un būves īpašniekam par nomas maksu pašreiz ir vienošanās vai arī šo maksu noteikusi tiesa, savukārt no 2024. gada 1. janvāra jaunais regulējums būs saistošs gadījumos, kuros zeme pieder valstij vai pašvaldībai.

Avots: lvportals.lv

Foto: Aldis Dzenovskis, Dmitrijs Purgalvis

Dalīties: